İnsan faktörünü ve sağlığını ön planda tutarak, kalite parametrelerinin ölçülebilir ve kabul edilebilir seviyeleri doğrultusunda güvenli gıda üretimini ve müşteri beklentilerini prensip olarak sürekli iyileştirme kapsamında ürünlerimize yansımasını sağlamaktır.

Amacımız, müşterilerimizin memnuniyet, güven ve bağlılığını kazanmak, tüm yasal şartları sağlamak, otantisiteye karşı önlem almak, müşteri isteklerini yerine getirerek farklı ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak için kalitesi mükemmel, üstün markalar geliştirip sunmaktır.

Sürekli iyileştirmeler, düzeltici ve önleyici faaliyetlerle standartlarımız sürekli yükseltilerek problem çözme odaklı yönetim anlayışı ile değer üstüne değer katmaktır. Fayda-maliyet olarak işletme ve insan faktörü konusunda ekip oluşturma anlayışını güçlendirmektir.

Quality Policy

Gıda güvenliği yönetimi anlayışı doğrultusunda Şekerli Mamuller ve Unlu Mamuller sektöründe güvenilir gıda üreterek dünyanın her yerinde ulaşım ve dağıtım ağı oluşturarak müşterilerine ulaşmak, yüksek standartlarda ürün ve markaları sağlamak için Alyan Gıda içerisindeki tüm çalışanların uymak zorunda olduğu ilkeleri tanımlamaktır.

Alyan Gıda çalışanları, belirlenen bu politikayı uygulamayı, Kalite, Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri ve BRC Food Global Gıda Güvenliği standartlarının tüm gerekliliklerine uymayı ve sürekliliğini sağlamayı müşterilerine taahhüt eder.

M. Veysi ORUÇ
CEO